Ülkü Öğretmen Pinterest Icon        Ülkü Öğretmen Facebook Icon         

Duyuru Arşivi

 • 2. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 2. SINIF MATEMATİK BÖLME İŞLEMİ ALIŞTIRMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF ÇARPIM TABLOSU
 • 3. SINIF ÇARPMA İŞLEMİ VİDEO
 • 2. SINIF 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • 3. SINIF 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • E MÜFREDAT KULLANIM KILAVUZU
 • V SESİ GÖRSEL DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • V SESİ CÜMLELERİ OKUMA YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • J SESİ GÖRSEL DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • H SESİ GÖRSEL DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • H SESİ CÜMLE YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • J SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • F SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • F SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • F SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ğ SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ğ SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF Ğ SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF J SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF V SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF C SESİ SUNUSU 2017-2018
 • P SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA Ş SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Y SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA J SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA F SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Ğ SESİ SUNUSU 2017-2018
 • V SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA H SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF V SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • H SESİ OKUMA METNİ 2017-2018
 • 1. SINIF H SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF J SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • J SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • F SESİ OKUMA METNİ 2017-2018
 • 1. SINIF P SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • C SESİ OKUMA ANLAMA METİNLERİ 2017-2018
 • Ş SESİ İLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • Ş SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • P SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Ş SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • C SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ş SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Ç SESİ CÜMLELER 2017-2018
 • G SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ç SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • G SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Z SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER 2017-2018
 • Z SESİ CÜMLELER ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF Ç SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF P SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Ş SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF G SESİ YAZILIŞI ÇALIŞMA KAĞITLARI 2017-2018
 • 1. SINIF DÜZ YAZI Ç SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Z SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF G SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • G SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • G SESİ SUNUSU 2017-2018
 • G SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Ç SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Ç SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • Ç SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA B SESİ HECE VE KELİMELER 2017-2018
 • B SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • 1. SINIF Z SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • Z SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Z SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • Z SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • 1. SINIF B SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA B SESİ İLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA YAZMA B SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • MEB YAYINLARI 3. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 2017-2018 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABI MEB YAYINLARI
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI MEB YAYINLARI 2017-2018
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI (3. KİTAP) FENBİL YAYINLARI
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI (2. KİTAP) FENBİL YAYINLARI
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI (1. KİTAP) FENBİL YAYINLARI
 • 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI (3. KİTAP) DOKU YAYINLARI 2017-2018
 • DOKU YAYINLARI 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI(2. KİTAP) 2017-2018
 • 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI 2017-2018 DOKU YAYINLARI
 • DOKU YAYINLARI 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2017-2018
 • S SESİ METİN ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • B SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • S SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • S SESİ HECE VE KELİMELER 2017-2018
 • S SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • D SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • S SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • D SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • D SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • S SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • D SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • B SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • B SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • B SESİ YAZMA ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • B SESİ SUNUSU 2017-2018
 • B SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ CÜMLELER 2017-2018
 • S SESİ DÜZ YAZI YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ SUNUSU 2017-2018
 • S SESİ HİSSETTİRME ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • D SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • D SESİ SUNUSU 2017-2018
 • D SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER 2017-2018
 • I SESİ SUNUSU 2017-2018
 • D SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • S SESİ ÖĞRETİMİ
 • D SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • I SESİ METİN 2017-2018
 • I SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • I SESİ RESİMLİ DİKTE 2017-2018
 • I SESİ METİN OKUMA YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • I SESİ KELİME ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • I SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • D SESİ DÜZ YAZI YAZILIŞI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER D SESİ HİSSETME 2017-2018
 • R SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER I SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • I SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • R SESİ CÜMLE OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • R SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • R SESİ İLE İLGİLİ CÜMLELER 2017-2018
 • R SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • R SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Ö SESİ SUNUSU 2017-2018
 • R SESİ DÜZ YAZI HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ö SESİ METİN ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER Ö SESİ İLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • Ü SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF T SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 2. GRUP SESLER (OMUTÜY) HECE KARTLARI 2017-2018
 • T SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF Ö SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF R SESİ (DÜZ YAZI) ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER R SESİ HİSSETTİRME 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER R SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • T SESİ OKUMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 2. GRUP HARFLERLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER Ö SESİ KELİMELER 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER Ö SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 2. GRUP SESLER RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 2. GRUP SESLER OKUMA METNİ 2017-2018
 • Ö SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI
 • Ö SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI
 • Y SESİ DÜZ YAZI CÜMLELERİ
 • T SESİ DÜZ YAZI CÜMLE ÇALIŞMALARI
 • Y SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • I SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • R SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Ö SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Y SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Ü SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • T SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • Ü SESİ KELİMELER ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • Z SESİ YAZMA ÇALIŞMASI ANASINIFI
 • Y SESİ ETKİNLİKLERİ OKUL ÖNCESİ
 • V SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI ANASINIFI
 • Ü SESİ YAZMA ÇALIŞMASI ANASINIFI
 • U SESİ ETKİNLİKLERİ
 • T SESİ ÇALIŞMALARI OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ
 • Y SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Y SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ü SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ü SESİ HECE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ü SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • U SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • OMUTÜY HECE TABLOSU
 • U SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF 2. GRUP SESLER U SESİ CÜMLELER
 • M SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF 2. GRUP SESLER M SESİ OKUMA METNİ
 • OKUL ÖNCESİ Ş SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • OKUL ÖNCESİ S SESİ
 • OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ R HARFİ
 • DÜZ YAZI T SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • T SESİ KELİMELER 2017-2018
 • Y SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • T SESİ HECELERİ 2017-20218
 • T SESİ VİDEO
 • ELAKİNOM HECE TABLOSU
 • M SESİ HECE TABLOSU
 • E-L-A-K-İ-N-O-M SESLERİ PANO ÇALIŞMASI
 • P SESİ ÇALIŞMALARI OKUL ÖNCESİ
 • Ö SESİ ÇALIŞMA SAYFASI OKUL ÖNCESİ
 • O SESİ ÇALIŞMA SAYFASI OKUL ÖNCESİ
 • VELİ İZİN BELGESİ MEB
 • GEZİ PLANI 2017
 • VELİ İZİN BELGESİ GEZİ
 • N SESİ ÇALIŞMALARI OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ
 • OKUMA YAZMA ETKİNLİKLERİ OKUL ÖNCESİ M SESİ
 • OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ L SESİ
 • DÜZ YAZI M SESİ DİKTE ÇALIŞMASI
 • 1. Sınıf T Sesi (Düz Yazı) Kelimeler 2017-2018
 • T SESİ DÜZ YAZI HECELERİ 2017-2018
 • T SESİ HİSSETTİRME 2017-2018
 • Okul Öncesi K Sesi
 • Okul Öncesi Etkinlikleri J Harfi
 • Okul Öncesi Etkinlikleri İ Harfi
 • Okul Öncesi I Harfi
 • Okul Öncesi H Harfi
 • Okul Öncesi Ğ Harfi
 • Okul Öncesi G Harfi
 • M Sesi Sunusu 2017-2018
 • U Sesi İle İlgili Kelimeler 2017-2018
 • U Sesi Düz Yazı Kelimeler
 • İngilizce Aile Bireyleri
 • İngilizce Vücudun Bölümleri Şarkısı
 • İngilizce Vücudun Bölümleri Video
 • İngilizce Renkler Video
 • U Sesi Öğretimi Video
 • M Sesi Öğretimi Video
 • O Sesi Öğretimi Video
 • ÖFKE KONTROLÜ İLKOKUL ETKİNLİKLERİ
 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BROŞÜR
 • U SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • U SESİ DÜZ YAZI HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • U SESİ HİSSETTİRME
 • OKUL ÖNCESİ F HARFİ
 • OKUL ÖNCESİ E SESİ
 • OKUL ÖNCESİ D HARFİ
 • OKUL ÖNCESİ Ç HARFİ
 • OKUL ÖNCESİ C SESİ
 • OKUL ÖNCESİ HARF ÇALIŞMALARI İÇİN BOŞ SAYFA
 • B HARFİ OKUL ÖNCESİ
 • A HARFİ OKUL ÖNCESİ
 • M Sesi Cümleler 2017-2018
 • O SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • O SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • DİK TEMEL HARFLER M SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. GRUP SESLER ELAKİN HECE TABLOSU
 • K SESİ METİN ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA Y SESİ (DÜZ YAZI) YAZMA ÇALIŞMASI
 • 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DOĞADAKİ CANLILAR
 • Ü SESİ DÜZ YAZI YAZMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • T SESİ DÜZ YAZI YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF ELAKİN OKUMA METNİ
 • DÜZ YAZI M SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER 2017-2018
 • DÜZ YAZI U SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • M SESİ HİSSETTİRME ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİ TANIYALIM
 • 1. SINIF SES KARTLARI
 • O SESİ CÜMLELER 2017-2018
 • V SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • J SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ğ SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ş SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • P SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • G SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF BEŞ DUYUMUZ 2017-2018
 • İ SESİ ÖĞRETİMİ VİDEOSU
 • 1. SINIF 0 RAKAMI ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 1. SINIF 9 RAKAMI YAZMA ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 3. SINIF DUYU ORGANLARI KONU ANLATIMI
 • 1. GRUP SESLER (ELAKİN) E L A SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • O SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ GEZEGENİMİZİ TANIYALIM 2017-2018
 • 3. SINIF TÜRKÇE GÖRSEL OKUMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF O SESİ (DÜZ YAZI) KELİMELERİ 2017-2018
 • ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ
 • 3. SINIF DÜNYANIN ŞEKLİ ETKİNLİĞİ
 • O SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF TÜREMİŞ KELİMELER KONU ANLATIMI
 • 1. GRUP SESLER (ELAKİN) DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • N SESİ SUNUSU 2017-2018
 • İ SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1.SINIF 1.GRUP SESLER ÇALIŞMA KAĞITLARI
 • 1. GRUP SESLER (ELAKİN) CÜMLE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF ELAKİN METİNLERİ 2017-2018
 • 1. GRUP SESLER ELAKİN METİN ÇALIŞMASI 2017-2018
 • İ SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • K SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • DİK TEMEL HARFLER YAZILIŞ YÖNLERİ 2017-2018
 • K SESİ SUNUSU 2017-2018
 • İ SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEYLERİ ETKİNLİĞİ
 • 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI 2017-2018
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu / Dürtüsellik Gözlem Formu
 • REHBERLİK SERVİSİ AİLE İÇİ GÖZLEM FORMU 2017
 • İ SESİ (DÜZ YAZI ) HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • I SESİ TANITIMI 2017-2018
 • B SESİNİ TANIMA ÇALIŞMASI
 • S SESİ HİSSETME VE TANIMA 2017-2018
 • S SESİ TANIMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • B SESİ TANIMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • D SESİ HİSSETME VE TANIMA 2017-2018
 • 3.SINIF MATEMATİK ÇETELE VE SIKLIK TABLOSU ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • D SESİ TANITIMI KARTI 2017-2018
 • I SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF FARK BULMACA ETKİNLİĞİ
 • SEVGİ YAYINLARI 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI
 • N SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • N SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • A SESİ HİSSETTİRME SUNUSU 2017-2018
 • L SESİ SEZDİRME SUNUSU 2017-2018
 • 3. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF İNSAN HAKLARI YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ YILLIK PLAN 2017-2018
 • 4. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • 1. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI 2017-2018
 • 1. GRUP SESLER İ SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI 2017-2018 MEB
 • K SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF MÜZİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 3. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 2017-2018
 • 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı 2017-2018
 • 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • DOKU YAYINLARI 4. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI 2017-2018
 • E SESİ SESLİ SUNUM
 • M SESİ DÜZ YAZI ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 2. SINIF VELİ TOPLANTISI DAVETİYE ÖRNEKLERİ 2017-2018
 • 3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF 1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • 1. SINIF VELİ TOPLANTISI DAVETİYE ÖRNEĞİ 2017-2018
 • 1. SINIF VELİ TOPLANTISI DAVETİYESİ 2017-2018
 • 2. SINIF 1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • 4. SINIF 1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI 2017-2018
 • 2017-2018 1. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI
 • M SESİ DÜZ YAZI HECE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • M SESİ HECE OLUŞTURMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF BOYAMA YAPRAKLARI 2017-2018
 • V SESİ PANO ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF 1. DÖNEM VELİ TOPLANTISI 2017-2018
 • 1. SINIF LABİRENT BULMACA ETKİNLİKLERİ
 • 1. SINIF LABİRENT BULMACA ETKİNLİĞİ
 • J SESİ PANOYA ASMAK İÇİN 2017-2018
 • 8 RAKAMI YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • DÜZ YAZI 7 RAKAMI ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 6 RAKAMI YAZMA ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • Ğ SESİ PANOYA ASMAK İÇİN
 • H SESİ TANITIM KARTI
 • PANO İÇİN H SESİ TANIMA ÇALIŞMASI
 • Ç SESİ TANIMA KARTI 2017-2018
 • Ç SESİ PANO ÇALIŞMASI 2017-2018
 • DÜZ YAZI C SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 2017-2018 2. SINIF MÜZİK YILLIK PLANI
 • 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ KONULARI VE KAZANIMLARI 2017-2018
 • 2017-2018 1. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI
 • BOYAMA ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF BOYAMA SAYFASI
 • UYUM HAFTASI PROGRAMI 2017
 • 1. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI 2017-2018
 • UYUM HAFTASI KILAVUZ KİTABI 2017-2018
 • 2. Sınıf Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2017-2018
 • O SESİ HECE OLUŞTURMA 2017-2018
 • O SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • DÜZ YAZI O SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • DÜZ YAZI Ş SESİ TANITIMI KARTI 2017-2018
 • P SESİ PANO İÇİN TANIMA KARTI 2017-2018
 • G SESİ PANO İÇİN TANITIM KARTI 2017-2018
 • DÜZ YAZI C SESİ TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • CSESİ TANIMA KARTI 2017-2018
 • K SESİ HECELERİ 2017-2018
 • DÜZ YAZI K SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • K SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI 2017-2018
 • A SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI DÜZ YAZI 2017-2018
 • TRAFİK KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2017-2018
 • 1. SINIF BOYAMA SAYFASI
 • UYUM HAFTASI ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 1. SINIF UYUM HAFTASI BOYAMA ETKİNLİĞİ
 • A SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ğ SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • F SESİ TANITIMI 2017-2018
 • F SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • F SESİ KARTI PANOYA ASMAK 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ ÜNİTE SÜRELERİ 2017-2018
 • 3. SINIF SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 2017-2018
 • 1. SINIF SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI 20172-2018
 • 3. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 2017-2018
 • 1. SINIF MÜZİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF DERS PROGRAMI 2017-2018
 • 1. SINIF DERS PROGRAMI
 • 2. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF İNGİLİZCE YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF MATEMATİK KONULARI 2017-2018
 • 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMALARI 2017-2018
 • 1. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI 2017-2018
 • 1. SINIF MEB YAZI DEFTERİ 2017-2018
 • 1. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI 2017-2018
 • 2017-2018 4. SINIF MÜZİK YILLIK PLAN
 • 4. SINIF MÜZİK YILLIK PLAN 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLAN 2017-2018
 • TRAFİK KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ 2017-2018
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARI 2017
 • 1. SINIF MATEMATİK KONULARI 2017-2018
 • Z SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Z SESİ PANO ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • Z SESİ TANIMA KARTI 2017-2018
 • RENKLİ R SESİ TANIMA KARTI
 • R SESİ HİSSETTİRME TANIMA KARTI 2017-2018
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • A SESİ HECE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • N SESİ HECE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • N SESİ HİSSETTİRME 2017-2018
 • N SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • L SESİ CÜMLELERİ OLUŞTURMA 2017-2018
 • L SESİ HECE VE KELİMELER 2017-2018
 • L SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • E SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI 2017-2018
 • K SESİ TANIMA VİDEOSU
 • L SESİ VİDEOSU
 • Ö SESİ TANITIMI KARTI
 • 3. GRUP SES ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 5 RAKAMI YAZIMI
 • 4 RAKAMI ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 3 RAKAMI YAZILIŞI
 • A SESİNİ ÖĞRENİYORUM VİDEO
 • E SESİ TANIMA VİDEO
 • 2. RAKAMI ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • 1. SINIF 1 RAKAMI YAZMA 2017-2018
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA PLANI 2017-2018
 • 3. SINIF TÜRKÇE OKUMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF OKUMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 2. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ ÜNİTE SÜRELERİ
 • 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜNİTE SÜRELERİ
 • 3. SINIF KONUŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF KONUŞMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF TÜRKÇE İLETİŞİM BECERİLERİ GÖZLEM FORMU
 • GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRME FORMU
 • GÖRSEL SUNU ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • GÖRSEL OKUMA GÖZLEM FORMU
 • GÖRSEL OKUMA ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • DİNLEME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • DİNLEME BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMLARI
 • HARF ÖĞRETİMİ YILLIK PLANI
 • A SESİ YAZMA ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • K SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • İ SESİ DÜZYAZI YAZMA ÇALIŞMASI
 • DÜZYAZI L SESİ YAZMA ETKİNLİĞİ
 • DÜZYAZI E SESİ YAZMA
 • PANO İÇİN Y SESİ TANITIMI
 • Y SESİ TANIMA KARTI
 • Ü SESİ TANITIMI KARTI
 • Ü SESİ TANIMA
 • PANO İÇİN T SESİ TANITIM KARTI
 • T SESİ TANIMA KARTI
 • PANO İÇİN U SESİ TANITIMI
 • U SESİ TANIMA KARTI
 • PANO İÇİN M SESİ ÇALIŞMALARI
 • M SESİ TANIMA KARTI
 • O SESİ ETKİNLİKLERİ
 • O SESİ TANITIMI KARTI
 • PANO İÇİN N SESİ TANIMA KARTI
 • N SESİ TANITIMI KARTI
 • İ SESİ TANITIMI 2017-2018
 • PANO İÇİN İ SESİ TANIMA KARTI
 • K SESİ TANIMA KARTI
 • K SESİ TANITIMI
 • ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ 2017-2018
 • RENKLİ A SESİ KARTI
 • A SESİ TANITIM KARTI
 • 1. SINIF İLK OKUMA YAZMA KİTABI
 • Yeni sınav eklendi
 • RENKLİ L SESİ KARTI
 • L SESİ TANITIM KARTI
 • E SESİ TANITIM RENKLİ
 • E SESİ TANITIM KARTI
 • 1. SINIF SES VERİLİŞ TAKVİMİ
 • İLKOKUMA YAZMA ÇALIŞMASI İÇİN BOŞ KAĞIT
 • DÜZ YAZI İÇİN BOŞ ÇİZGİLİ KAĞIT
 • TRAFİK YENİ MÜFREDAT
 • OYUN VE FİZİKİ ETK. MÜFREDATI
 • MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI
 • İNSAN HAKLARI YENİ MÜFREDAT
 • İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • Z SESİ YAZIMI
 • V SESİ YAZIMI
 • Ş SESİ YAZMA ETKİNLİĞİ
 • DÜZ YAZI S SESİ YAZILIŞI
 • DÜZ YAZI P HARFİ
 • DÜZ YAZI J HARFİ YAZMA
 • I HARFİ YAZILIŞI
 • H SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • Ğ YAZMA ÇALIŞMASI
 • G SESİ YAZILIŞI
 • F SESİ YAZILIŞI
 • DİK TEMEL HARFLER YAZI FONTU
 • "LEARN TO TELL TİME" VİDEO
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • 1.SINIF ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI ÖDEV
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ 2017-2018
 • "HOW'S THE WEATHER? " İNGİLİZCE VİDEO
 • "WHAT TIME IS IT?" VİDEO
 • BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ
 • SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ SON HALİ
 • TEMMUZ 2017 ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGESİ
 • Ş SESİ HİSSETME VİDEO
 • A SESİ VİDEO
 • H SESİ VİDEO
 • DÜZ YAZI D HARFİ YAZMA
 • 1. SINIF MATEMATİK 3. DERS KİTABI MEB YAYINLARI
 • 1. SINIF MATEMATİK 2. DERS KİTABI MEB YAYINLARI
 • 1. SINIF MATEMATİK 1. DERS KİTABI MEB YAYINLARI
 • 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI EVREN YAYINLARI
 • 4. SINIF MATEMATİK ÖZGÜN YAYINLARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 4. SINIF MATEMATİK DİKEY YAYINLARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 3. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI EVRENSEL YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE KILAVUZ KİTAP KARTOPU YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE 3. DERS KİTABI KARTOPU YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE 2. DERS KİTABI KARTOPU YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE 1. DERS KİTABI KARTOPU YAYINLARI
 • Y HARFİ YAZILIŞI
 • SATRANÇ TEMEL BİLGİLER VİDEO
 • KOZA YAYINLARI UZAMSAL İLİŞKİLER VE SAYILAR VİDEOSU
 • KOZA YAYINLARI T SESİ VİDEOSU
 • KOZA YAYINLARI A SESİ VİDEOSU
 • DÜZ YAZI Ö HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI U HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI T HARFİ YAZIMI
 • DÜZ YAZI R HARFİ YAZILIŞI
 • DÜZ YAZI M HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI Ç HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI C HARFİ YAZILIŞI
 • DÜZ YAZI B HARFİ YAZMA
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2015
 • TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2015
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KOZA YAYINLARI 3. DERS KİTABI
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KOZA YAYINLARI 2. DERS KİTABI
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KOZA YAYINLARI 1. DERS KİTABI
 • 1. SINIF UYUM VE HAZIRLIK ÖĞRETMEN KİTABI
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
 • DÜZ YAZI O HARFİ YAZILIŞI
 • 1. SINIF N HARFİ YAZILIŞI
 • 1. SINIF İ HARFİ YAZILIŞI
 • 1. SINIF DİK TEMEL HARFLER K HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI A HARFİ YAZILIŞ YÖNÜ
 • 2017-2018 OKUMA YAZMA PLANI
 • DİK TEMEL HARFLER ÇİZGİ ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ
 • DİK ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
 • 2. SINIF TÜRKÇE 3. DERS KİTABI DOKU YAYINLARI
 • 2. SINIF DOKU YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 2
 • 2. SINIF DOKU YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 1
 • 1. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM DERS KİTABI MEB
 • 1. SINIF MATEMATİK 3. KİTAP
 • 1. SINIF MATEMATİK 2. DERS KİTABI
 • 1. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP
 • 2016-2017 DERS YILI DOSYALARI
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DÜZ YAZI L HARFİ YAZIMI
 • DÜZ YAZI E HARFİ YAZIMI
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 • DİK TEMEL HARFLER DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 • 2017-2018 İLKOKUL-ORTAOKUL DERS SAATLERİ ÇİZELGESİ
 • BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR / 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 • 1. SINIF DİK TEMEL HARFLER DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DİK TEMEL HARFLER DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • 2017-2018 İŞ GÜNÜ TAKVİMİ
 • 1. SINIF ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 • 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ
 • 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ
 • 1. SINIF TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ
 • 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ
 • Z SESİ OKUMA METİNLERİ
 • Z SESİ YAZILIŞI
 • C SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF TÜRKÇE GÖRSEL OKUMA
 • 1. SINIF TÜRKÇE GÖRSEL OKUMA
 • 1. SINIF GÖRSEL OKUMA
 • 2. SINIF TÜRKÇE HİKAYE YAZMA
 • 2. SINIF GÖRSEL OKUMA
 • C SESİ METİNLERİ
 • Ş SESİ OKUMA METİNLERİ
 • C SESİ OKUMA METİNLERİ
 • D SESİ OKUMA METİNLERİ
 • D SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER
 • M SESİ KELİME OLUŞTURMA
 • M SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • M SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • M SESİ OKUMA METİNLERİ
 • M SESİ KELİMELERİ
 • M SESİ HECE VE KELİMELER
 • Ş SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • D SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • Y SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • Y SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • Y SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • Ş SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • Ş SESİ HİSSETTİRME
 • D SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • D SESİ HİSSETTİRME
 • M SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • M SESİ HİSSETTİRME
 • Ü SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ CÜMLELERİ
 • S SESİ CÜMLELER
 • S SESİ METİNLERİ
 • S SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • Ü SESİ KELİMELER ETKİNLİĞİ
 • M SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • 3. SINIF MATEMATİK PARALARIMIZ
 • 4. SINIF TÜRKÇE YAZILISI
 • 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 3.YAZILI
 • 4. SINIF MİLLİ MÜCADELE
 • 1. SINIF ÖZEL İSİMLERİN YAZILIŞI ETKİNLİĞİ
 • 1. SINIF ÖZEL İSİMLER ETKİNLİĞİ
 • KELİMELERİN SONLARINA GELEN EKLER METİN ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF BENİM EŞSİZ YUVAM TEMASI SINAVI
 • 1. SINIF CANLILARIN YUVASI ETKİNLİĞİ
 • 1. SINIF BAŞARI BELGESİ 2016-2017
 • 1. SINIF OKUYORUM YAZIYORUM BELGESİ
 • Ü SESİ METİN OKUMA -CEVAPLAMA
 • 4.SINIF MATEMATİK 1. DÖNEM 3. YAZILI
 • 4. SINIF UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
 • 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • S SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • S SESİ KELİMELER ÇALIŞMA KAĞIDI
 • S SESİ HECE KELİME ÇALIŞMASI
 • Ü SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • S SESİ HECE ETKİNLİKLERİ
 • S SESİ HİSSETTİRME
 • S SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • S SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • 2.SINIF 1. DÖNEM 2. TÜRKÇE SINAVI
 • 2.SINIF 1.DÖNEM 2. MATEMATİK YAZILISI
 • Ö SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • Ö SESİ CÜMLELER
 • 1. SINIF SESLERİ KELİME BULMACA ETKİNLİĞİ
 • ELAN - İTOBU-KIRÖSÜ Kelime Bulma Çalışması
 • Ö SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF Ö SESİ KELİME ÇALIŞMASI 2016-2017
 • 1.Sınıf Ö Sesi Hece Çalışması 2016-2017
 • 1. Sınıf Matematik Bir Basamaklı Sayılarda Toplama İşlemi Boyama Sayfası
 • Ö SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI 2016
 • R SESİ HECE VE KELİMELER ÇALIŞMA SAYFASI
 • R SESİ KELİMELER ETKİNLİĞİ
 • R SESİ KELİME ÇALIŞMASI SAYFASI ETKİNLİKLERİ
 • R SESİ OKUMA METİNLERİ 2016-2017
 • R SESİ ÇALIŞMA SAYFASI
 • 4.SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK YAZILISI
 • R SESİ METİN ÇALIŞMASI 2016-2017
 • R SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • R SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • I SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • R SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • I SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI
 • I SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • 1.SINIF I SESİ ETKİNLİKLERİ
 • 2.SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK DEĞERLENDİRME
 • 4.SINIF FEN BİLİMLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • 4.SINIF FEN BİLİMLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM TESTİ
 • 4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1. Yazılı Soruları
 • 3.SINIF MATEMATİK YAŞ PROBLEMLERİ
 • 4. SINIF TÜRKÇE 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
 • 1.SINIF MATEMATİK SAYI DOĞRUSUNDA TOPLAMA ETKİNLİĞİ
 • R SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • I SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF MATEMATİK TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİKLERİ
 • 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
 • 1.SINIF SAYI DOĞRUSUNDA TOPLAMA İŞLEMİ
 • 4.SINIF MATEMATİK 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILISI
 • I SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • I SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • 4.SINIF CÜMLENİN ÖGELERİ-ÖZNE BİLGİSİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 2.SINIF MADDENİN HALLERİ ETKİNLİKLERİ
 • SAYI DOĞRUSUNDA ÇIKARMA İŞLEMİ
 • 20' DEN GERİYE SAYMA ETKİNLİKLERİ
 • K SESİ METİN ÇALIŞMASI-1
 • K SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • K SESİ CÜMLELER
 • 2.SINIF ADLAR KONU ÖZETİ VE ÇALIŞMA SAYFASI
 • K SESİ HECE VE KELİME ÇALIŞMASI
 • K SESİ KELİME ÇALIŞMASI-2
 • 2.SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI-DOKU YAYINLARI
 • 1.SINIF 4 RAKAMI
 • K SESİ KELİME ÇALIŞMASI
 • ELAN-İTOBU CÜMLE OLUŞTURMA VE YAZMA
 • K SESİ HECE BİRLEŞTİRME
 • K SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • K SESİ ÇALIŞMALARI
 • K SESİ HİSSETTİRME
 • 1.SINIF MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
 • O SESİ HECE BİRLEŞTİRME
 • 2. Sınıf Ders Programı
 • 1.Sınıf İhtiyaç Listesi
 • 2.Sınıf 2016-17 İhtiyaç Listesi
 • 2016-2017 Yıllık Planlar