Ülkü Öğretmen Pinterest Icon        Ülkü Öğretmen Facebook Icon         

 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI 2017-2018 MEB - 16/09/2017
 • YENİ HAYAT BİLGİSİ MÜFREDATI VE 2017-2018 MEB DERS KİTABINA GÖRE HAZIRLANMIŞ 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARI,KAZANIM AÇIKLAMALRI, KAZANILMASI GEREKEN BECERİLER, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ İLE BELİRLİ GÜN  VE HAFTALARIN YER ALDIĞI 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI 2017-2018

  Duyuru Arşivi

 • 2. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 2. SINIF MATEMATİK BÖLME İŞLEMİ ALIŞTIRMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF ÇARPIM TABLOSU
 • 3. SINIF ÇARPMA İŞLEMİ VİDEO
 • 2. SINIF 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • 3. SINIF 2. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • E MÜFREDAT KULLANIM KILAVUZU
 • V SESİ GÖRSEL DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • V SESİ CÜMLELERİ OKUMA YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • J SESİ GÖRSEL DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • H SESİ GÖRSEL DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • H SESİ CÜMLE YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • J SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • F SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • F SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • F SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ğ SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ğ SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF Ğ SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF J SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF V SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF C SESİ SUNUSU 2017-2018
 • P SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA Ş SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Y SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA J SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA F SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Ğ SESİ SUNUSU 2017-2018
 • V SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA H SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF V SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • H SESİ OKUMA METNİ 2017-2018
 • 1. SINIF H SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF J SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • J SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • F SESİ OKUMA METNİ 2017-2018
 • 1. SINIF P SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • C SESİ OKUMA ANLAMA METİNLERİ 2017-2018
 • Ş SESİ İLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • Ş SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • P SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Ş SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • C SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ş SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Ç SESİ CÜMLELER 2017-2018
 • G SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ç SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • G SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Z SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER 2017-2018
 • Z SESİ CÜMLELER ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF Ç SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF P SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Ş SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF G SESİ YAZILIŞI ÇALIŞMA KAĞITLARI 2017-2018
 • 1. SINIF DÜZ YAZI Ç SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF Z SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF G SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • G SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • G SESİ SUNUSU 2017-2018
 • G SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Ç SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Ç SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • Ç SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA B SESİ HECE VE KELİMELER 2017-2018
 • B SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • 1. SINIF Z SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • Z SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Z SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • Z SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • 1. SINIF B SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA B SESİ İLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA YAZMA B SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • MEB YAYINLARI 3. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 2017-2018 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER KİTABI MEB YAYINLARI
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI MEB YAYINLARI 2017-2018
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI (3. KİTAP) FENBİL YAYINLARI
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI (2. KİTAP) FENBİL YAYINLARI
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI (1. KİTAP) FENBİL YAYINLARI
 • 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI (3. KİTAP) DOKU YAYINLARI 2017-2018
 • DOKU YAYINLARI 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI(2. KİTAP) 2017-2018
 • 4. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABI 2017-2018 DOKU YAYINLARI
 • DOKU YAYINLARI 4. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI 2017-2018
 • S SESİ METİN ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • B SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • S SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • S SESİ HECE VE KELİMELER 2017-2018
 • S SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • D SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • S SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • D SESİ HECE TABLOSU 2017-2018
 • D SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • S SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • D SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • B SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • B SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • B SESİ YAZMA ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • B SESİ SUNUSU 2017-2018
 • B SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ CÜMLELER 2017-2018
 • S SESİ DÜZ YAZI YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • S SESİ SUNUSU 2017-2018
 • S SESİ HİSSETTİRME ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • D SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • D SESİ SUNUSU 2017-2018
 • D SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER 2017-2018
 • I SESİ SUNUSU 2017-2018
 • D SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • S SESİ ÖĞRETİMİ
 • D SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • I SESİ METİN 2017-2018
 • I SESİ CÜMLE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • I SESİ RESİMLİ DİKTE 2017-2018
 • I SESİ METİN OKUMA YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • I SESİ KELİME ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • I SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • D SESİ DÜZ YAZI YAZILIŞI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER D SESİ HİSSETME 2017-2018
 • R SESİ RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER I SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • I SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • R SESİ CÜMLE OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • R SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • R SESİ İLE İLGİLİ CÜMLELER 2017-2018
 • R SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • R SESİ SUNUSU 2017-2018
 • Ö SESİ SUNUSU 2017-2018
 • R SESİ DÜZ YAZI HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ö SESİ METİN ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER Ö SESİ İLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • Ü SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF T SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 2. GRUP SESLER (OMUTÜY) HECE KARTLARI 2017-2018
 • T SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF Ö SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF R SESİ (DÜZ YAZI) ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER R SESİ HİSSETTİRME 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER R SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • T SESİ OKUMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 2. GRUP HARFLERLE İLGİLİ METİNLER 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER Ö SESİ KELİMELER 2017-2018
 • 3. GRUP SESLER Ö SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 2. GRUP SESLER RESİMLİ DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 2. GRUP SESLER OKUMA METNİ 2017-2018
 • Ö SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI
 • Ö SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI
 • Y SESİ DÜZ YAZI CÜMLELERİ
 • T SESİ DÜZ YAZI CÜMLE ÇALIŞMALARI
 • Y SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • I SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • R SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Ö SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Y SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • Ü SESİ ÖĞRETİMİ VİDEO
 • T SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • Ü SESİ KELİMELER ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • Z SESİ YAZMA ÇALIŞMASI ANASINIFI
 • Y SESİ ETKİNLİKLERİ OKUL ÖNCESİ
 • V SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI ANASINIFI
 • Ü SESİ YAZMA ÇALIŞMASI ANASINIFI
 • U SESİ ETKİNLİKLERİ
 • T SESİ ÇALIŞMALARI OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ
 • Y SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Y SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ü SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ü SESİ HECE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ü SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • U SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • OMUTÜY HECE TABLOSU
 • U SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1. SINIF 2. GRUP SESLER U SESİ CÜMLELER
 • M SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF 2. GRUP SESLER M SESİ OKUMA METNİ
 • OKUL ÖNCESİ Ş SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • OKUL ÖNCESİ S SESİ
 • OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ R HARFİ
 • DÜZ YAZI T SESİ ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • T SESİ KELİMELER 2017-2018
 • Y SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • T SESİ HECELERİ 2017-20218
 • T SESİ VİDEO
 • ELAKİNOM HECE TABLOSU
 • M SESİ HECE TABLOSU
 • E-L-A-K-İ-N-O-M SESLERİ PANO ÇALIŞMASI
 • P SESİ ÇALIŞMALARI OKUL ÖNCESİ
 • Ö SESİ ÇALIŞMA SAYFASI OKUL ÖNCESİ
 • O SESİ ÇALIŞMA SAYFASI OKUL ÖNCESİ
 • VELİ İZİN BELGESİ MEB
 • GEZİ PLANI 2017
 • VELİ İZİN BELGESİ GEZİ
 • N SESİ ÇALIŞMALARI OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ
 • OKUMA YAZMA ETKİNLİKLERİ OKUL ÖNCESİ M SESİ
 • OKUL ÖNCESİ ETKİNLİKLERİ L SESİ
 • DÜZ YAZI M SESİ DİKTE ÇALIŞMASI
 • 1. Sınıf T Sesi (Düz Yazı) Kelimeler 2017-2018
 • T SESİ DÜZ YAZI HECELERİ 2017-2018
 • T SESİ HİSSETTİRME 2017-2018
 • Okul Öncesi K Sesi
 • Okul Öncesi Etkinlikleri J Harfi
 • Okul Öncesi Etkinlikleri İ Harfi
 • Okul Öncesi I Harfi
 • Okul Öncesi H Harfi
 • Okul Öncesi Ğ Harfi
 • Okul Öncesi G Harfi
 • M Sesi Sunusu 2017-2018
 • U Sesi İle İlgili Kelimeler 2017-2018
 • U Sesi Düz Yazı Kelimeler
 • İngilizce Aile Bireyleri
 • İngilizce Vücudun Bölümleri Şarkısı
 • İngilizce Vücudun Bölümleri Video
 • İngilizce Renkler Video
 • U Sesi Öğretimi Video
 • M Sesi Öğretimi Video
 • O Sesi Öğretimi Video
 • ÖFKE KONTROLÜ İLKOKUL ETKİNLİKLERİ
 • VERİMLİ DERS ÇALIŞMA BROŞÜR
 • U SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • U SESİ DÜZ YAZI HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • U SESİ HİSSETTİRME
 • OKUL ÖNCESİ F HARFİ
 • OKUL ÖNCESİ E SESİ
 • OKUL ÖNCESİ D HARFİ
 • OKUL ÖNCESİ Ç HARFİ
 • OKUL ÖNCESİ C SESİ
 • OKUL ÖNCESİ HARF ÇALIŞMALARI İÇİN BOŞ SAYFA
 • B HARFİ OKUL ÖNCESİ
 • A HARFİ OKUL ÖNCESİ
 • M Sesi Cümleler 2017-2018
 • O SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • O SESİ OKUMA METİNLERİ 2017-2018
 • DİK TEMEL HARFLER M SESİ ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. GRUP SESLER ELAKİN HECE TABLOSU
 • K SESİ METİN ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF İLKOKUMA Y SESİ (DÜZ YAZI) YAZMA ÇALIŞMASI
 • 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DOĞADAKİ CANLILAR
 • Ü SESİ DÜZ YAZI YAZMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • T SESİ DÜZ YAZI YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF ELAKİN OKUMA METNİ
 • DÜZ YAZI M SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER 2017-2018
 • DÜZ YAZI U SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • M SESİ HİSSETTİRME ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ KUVVETİ TANIYALIM
 • 1. SINIF SES KARTLARI
 • O SESİ CÜMLELER 2017-2018
 • V SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • J SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ğ SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Ş SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • P SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • G SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF BEŞ DUYUMUZ 2017-2018
 • İ SESİ ÖĞRETİMİ VİDEOSU
 • 1. SINIF 0 RAKAMI ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 1. SINIF 9 RAKAMI YAZMA ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 3. SINIF DUYU ORGANLARI KONU ANLATIMI
 • 1. GRUP SESLER (ELAKİN) E L A SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • O SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ GEZEGENİMİZİ TANIYALIM 2017-2018
 • 3. SINIF TÜRKÇE GÖRSEL OKUMA ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • 1. SINIF O SESİ (DÜZ YAZI) KELİMELERİ 2017-2018
 • ÖDEV TAKİP ÇİZELGESİ
 • 3. SINIF DÜNYANIN ŞEKLİ ETKİNLİĞİ
 • O SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF TÜREMİŞ KELİMELER KONU ANLATIMI
 • 1. GRUP SESLER (ELAKİN) DİKTE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • N SESİ SUNUSU 2017-2018
 • İ SESİ SUNUSU 2017-2018
 • 1.SINIF 1.GRUP SESLER ÇALIŞMA KAĞITLARI
 • 1. GRUP SESLER (ELAKİN) CÜMLE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF ELAKİN METİNLERİ 2017-2018
 • 1. GRUP SESLER ELAKİN METİN ÇALIŞMASI 2017-2018
 • İ SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • K SESİ ÇALIŞMA KAĞIDI 2017-2018
 • DİK TEMEL HARFLER YAZILIŞ YÖNLERİ 2017-2018
 • K SESİ SUNUSU 2017-2018
 • İ SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEYLERİ ETKİNLİĞİ
 • 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI 2017-2018
 • Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu / Dürtüsellik Gözlem Formu
 • REHBERLİK SERVİSİ AİLE İÇİ GÖZLEM FORMU 2017
 • İ SESİ (DÜZ YAZI ) HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • I SESİ TANITIMI 2017-2018
 • B SESİNİ TANIMA ÇALIŞMASI
 • S SESİ HİSSETME VE TANIMA 2017-2018
 • S SESİ TANIMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • B SESİ TANIMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • D SESİ HİSSETME VE TANIMA 2017-2018
 • 3.SINIF MATEMATİK ÇETELE VE SIKLIK TABLOSU ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • D SESİ TANITIMI KARTI 2017-2018
 • I SESİ HİSSETTİRME VE TANIMA ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF FARK BULMACA ETKİNLİĞİ
 • SEVGİ YAYINLARI 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI
 • N SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • N SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • A SESİ HİSSETTİRME SUNUSU 2017-2018
 • L SESİ SEZDİRME SUNUSU 2017-2018
 • 3. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF İNSAN HAKLARI YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ YILLIK PLAN 2017-2018
 • 4. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • 1. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI 2017-2018
 • 1. GRUP SESLER İ SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI 2017-2018 MEB
 • K SESİ KELİME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 3. SINIF MÜZİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 3. SINIF İHTİYAÇ LİSTESİ 2017-2018
 • 3. Sınıf Hayat Bilgisi Yıllık Planı 2017-2018
 • 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • DOKU YAYINLARI 4. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI 2017-2018
 • E SESİ SESLİ SUNUM
 • M SESİ DÜZ YAZI ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 2. SINIF VELİ TOPLANTISI DAVETİYE ÖRNEKLERİ 2017-2018
 • 3. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF 1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • 1. SINIF VELİ TOPLANTISI DAVETİYE ÖRNEĞİ 2017-2018
 • 1. SINIF VELİ TOPLANTISI DAVETİYESİ 2017-2018
 • 2. SINIF 1. DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAKLARI 2017-2018
 • 4. SINIF 1. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTISI 2017-2018
 • 2017-2018 1. SINIF MATEMATİK YILLIK PLANI
 • M SESİ DÜZ YAZI HECE ETKİNLİKLERİ 2017-2018
 • M SESİ HECE OLUŞTURMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF BOYAMA YAPRAKLARI 2017-2018
 • V SESİ PANO ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 1. SINIF 1. DÖNEM VELİ TOPLANTISI 2017-2018
 • 1. SINIF LABİRENT BULMACA ETKİNLİKLERİ
 • 1. SINIF LABİRENT BULMACA ETKİNLİĞİ
 • J SESİ PANOYA ASMAK İÇİN 2017-2018
 • 8 RAKAMI YAZMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • DÜZ YAZI 7 RAKAMI ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 6 RAKAMI YAZMA ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • Ğ SESİ PANOYA ASMAK İÇİN
 • H SESİ TANITIM KARTI
 • PANO İÇİN H SESİ TANIMA ÇALIŞMASI
 • Ç SESİ TANIMA KARTI 2017-2018
 • Ç SESİ PANO ÇALIŞMASI 2017-2018
 • DÜZ YAZI C SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • 2017-2018 2. SINIF MÜZİK YILLIK PLANI
 • 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ KONULARI VE KAZANIMLARI 2017-2018
 • 2017-2018 1. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI
 • BOYAMA ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF BOYAMA SAYFASI
 • UYUM HAFTASI PROGRAMI 2017
 • 1. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI 2017-2018
 • UYUM HAFTASI KILAVUZ KİTABI 2017-2018
 • 2. Sınıf Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı 2017-2018
 • O SESİ HECE OLUŞTURMA 2017-2018
 • O SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • DÜZ YAZI O SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • DÜZ YAZI Ş SESİ TANITIMI KARTI 2017-2018
 • P SESİ PANO İÇİN TANIMA KARTI 2017-2018
 • G SESİ PANO İÇİN TANITIM KARTI 2017-2018
 • DÜZ YAZI C SESİ TANIMA ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • CSESİ TANIMA KARTI 2017-2018
 • K SESİ HECELERİ 2017-2018
 • DÜZ YAZI K SESİ HECE ÇALIŞMASI 2017-2018
 • K SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI 2017-2018
 • A SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI DÜZ YAZI 2017-2018
 • TRAFİK KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI 2017-2018
 • 1. SINIF BOYAMA SAYFASI
 • UYUM HAFTASI ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 1. SINIF UYUM HAFTASI BOYAMA ETKİNLİĞİ
 • A SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • Ğ SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • F SESİ TANITIMI 2017-2018
 • F SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • F SESİ KARTI PANOYA ASMAK 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ ÜNİTE SÜRELERİ 2017-2018
 • 3. SINIF SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTISI 2017-2018
 • 1. SINIF SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI 20172-2018
 • 3. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI 2017-2018
 • 1. SINIF MÜZİK YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF DERS PROGRAMI 2017-2018
 • 1. SINIF DERS PROGRAMI
 • 2. SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • 4. SINIF İNGİLİZCE YILLIK PLANI 2017-2018
 • 2. SINIF MATEMATİK KONULARI 2017-2018
 • 1. SINIF TÜRKÇE DERSİ TEMALARI 2017-2018
 • 1. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI 2017-2018
 • 1. SINIF MEB YAZI DEFTERİ 2017-2018
 • 1. SINIF TÜRKÇE DERS KİTABI 2017-2018
 • 2017-2018 4. SINIF MÜZİK YILLIK PLAN
 • 4. SINIF MÜZİK YILLIK PLAN 2017-2018
 • 3. SINIF FEN BİLİMLERİ YILLIK PLAN 2017-2018
 • TRAFİK KULÜBÜ YÖNETMELİĞİ 2017-2018
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KAZANIMLARI 2017
 • 1. SINIF MATEMATİK KONULARI 2017-2018
 • Z SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • Z SESİ PANO ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • Z SESİ TANIMA KARTI 2017-2018
 • RENKLİ R SESİ TANIMA KARTI
 • R SESİ HİSSETTİRME TANIMA KARTI 2017-2018
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 2017-2018
 • A SESİ HECE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • N SESİ HECE ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • N SESİ HİSSETTİRME 2017-2018
 • N SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • L SESİ CÜMLELERİ OLUŞTURMA 2017-2018
 • L SESİ HECE VE KELİMELER 2017-2018
 • L SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • E SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI 2017-2018
 • K SESİ TANIMA VİDEOSU
 • L SESİ VİDEOSU
 • Ö SESİ TANITIMI KARTI
 • 3. GRUP SES ÇALIŞMALARI 2017-2018
 • 5 RAKAMI YAZIMI
 • 4 RAKAMI ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 3 RAKAMI YAZILIŞI
 • A SESİNİ ÖĞRENİYORUM VİDEO
 • E SESİ TANIMA VİDEO
 • 2. RAKAMI ÇALIŞMA SAYFASI 2017-2018
 • 1. SINIF 1 RAKAMI YAZMA 2017-2018
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA PLANI 2017-2018
 • 3. SINIF TÜRKÇE OKUMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF OKUMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 2. SINIF TÜRKÇE YILLIK PLANI
 • 4. SINIF FEN BİLİMLERİ ÜNİTE SÜRELERİ
 • 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI
 • 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜNİTE SÜRELERİ
 • 3. SINIF KONUŞMA BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF KONUŞMA BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF TÜRKÇE İLETİŞİM BECERİLERİ GÖZLEM FORMU
 • GÖRSEL SUNU DEĞERLENDİRME FORMU
 • GÖRSEL SUNU ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • GÖRSEL OKUMA GÖZLEM FORMU
 • GÖRSEL OKUMA ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • DİNLEME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU
 • DİNLEME BECERİLERİ ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
 • 3. SINIF ÖĞRENCİ GÖZLEM FORMLARI
 • HARF ÖĞRETİMİ YILLIK PLANI
 • A SESİ YAZMA ETKİNLİĞİ 2017-2018
 • K SESİ YAZMA ÇALIŞMASI 2017-2018
 • İ SESİ DÜZYAZI YAZMA ÇALIŞMASI
 • DÜZYAZI L SESİ YAZMA ETKİNLİĞİ
 • DÜZYAZI E SESİ YAZMA
 • PANO İÇİN Y SESİ TANITIMI
 • Y SESİ TANIMA KARTI
 • Ü SESİ TANITIMI KARTI
 • Ü SESİ TANIMA
 • PANO İÇİN T SESİ TANITIM KARTI
 • T SESİ TANIMA KARTI
 • PANO İÇİN U SESİ TANITIMI
 • U SESİ TANIMA KARTI
 • PANO İÇİN M SESİ ÇALIŞMALARI
 • M SESİ TANIMA KARTI
 • O SESİ ETKİNLİKLERİ
 • O SESİ TANITIMI KARTI
 • PANO İÇİN N SESİ TANIMA KARTI
 • N SESİ TANITIMI KARTI
 • İ SESİ TANITIMI 2017-2018
 • PANO İÇİN İ SESİ TANIMA KARTI
 • K SESİ TANIMA KARTI
 • K SESİ TANITIMI
 • ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ 2017-2018
 • RENKLİ A SESİ KARTI
 • A SESİ TANITIM KARTI
 • 1. SINIF İLK OKUMA YAZMA KİTABI
 • Yeni sınav eklendi
 • RENKLİ L SESİ KARTI
 • L SESİ TANITIM KARTI
 • E SESİ TANITIM RENKLİ
 • E SESİ TANITIM KARTI
 • 1. SINIF SES VERİLİŞ TAKVİMİ
 • İLKOKUMA YAZMA ÇALIŞMASI İÇİN BOŞ KAĞIT
 • DÜZ YAZI İÇİN BOŞ ÇİZGİLİ KAĞIT
 • TRAFİK YENİ MÜFREDAT
 • OYUN VE FİZİKİ ETK. MÜFREDATI
 • MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI
 • İNSAN HAKLARI YENİ MÜFREDAT
 • İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • Z SESİ YAZIMI
 • V SESİ YAZIMI
 • Ş SESİ YAZMA ETKİNLİĞİ
 • DÜZ YAZI S SESİ YAZILIŞI
 • DÜZ YAZI P HARFİ
 • DÜZ YAZI J HARFİ YAZMA
 • I HARFİ YAZILIŞI
 • H SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • Ğ YAZMA ÇALIŞMASI
 • G SESİ YAZILIŞI
 • F SESİ YAZILIŞI
 • DİK TEMEL HARFLER YAZI FONTU
 • "LEARN TO TELL TİME" VİDEO
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI 2017
 • 1.SINIF ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI ÖDEV
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ 2017-2018
 • "HOW'S THE WEATHER? " İNGİLİZCE VİDEO
 • "WHAT TIME IS IT?" VİDEO
 • BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR ÇİZELGESİ
 • SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ SON HALİ
 • TEMMUZ 2017 ÖĞRETMENLER GÜNÜ GENELGESİ
 • Ş SESİ HİSSETME VİDEO
 • A SESİ VİDEO
 • H SESİ VİDEO
 • DÜZ YAZI D HARFİ YAZMA
 • 1. SINIF MATEMATİK 3. DERS KİTABI MEB YAYINLARI
 • 1. SINIF MATEMATİK 2. DERS KİTABI MEB YAYINLARI
 • 1. SINIF MATEMATİK 1. DERS KİTABI MEB YAYINLARI
 • 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI EVREN YAYINLARI
 • 4. SINIF MATEMATİK ÖZGÜN YAYINLARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 4. SINIF MATEMATİK DİKEY YAYINLARI ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 3. SINIF MATEMATİK ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI EVRENSEL YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE KILAVUZ KİTAP KARTOPU YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE 3. DERS KİTABI KARTOPU YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE 2. DERS KİTABI KARTOPU YAYINLARI
 • 3. SINIF TÜRKÇE 1. DERS KİTABI KARTOPU YAYINLARI
 • Y HARFİ YAZILIŞI
 • SATRANÇ TEMEL BİLGİLER VİDEO
 • KOZA YAYINLARI UZAMSAL İLİŞKİLER VE SAYILAR VİDEOSU
 • KOZA YAYINLARI T SESİ VİDEOSU
 • KOZA YAYINLARI A SESİ VİDEOSU
 • DÜZ YAZI Ö HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI U HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI T HARFİ YAZIMI
 • DÜZ YAZI R HARFİ YAZILIŞI
 • DÜZ YAZI M HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI Ç HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI C HARFİ YAZILIŞI
 • DÜZ YAZI B HARFİ YAZMA
 • HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2015
 • TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2015
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KOZA YAYINLARI 3. DERS KİTABI
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KOZA YAYINLARI 2. DERS KİTABI
 • 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ KOZA YAYINLARI 1. DERS KİTABI
 • 1. SINIF UYUM VE HAZIRLIK ÖĞRETMEN KİTABI
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
 • DÜZ YAZI O HARFİ YAZILIŞI
 • 1. SINIF N HARFİ YAZILIŞI
 • 1. SINIF İ HARFİ YAZILIŞI
 • 1. SINIF DİK TEMEL HARFLER K HARFİ YAZMA
 • DÜZ YAZI A HARFİ YAZILIŞ YÖNÜ
 • 2017-2018 OKUMA YAZMA PLANI
 • DİK TEMEL HARFLER ÇİZGİ ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ
 • DİK ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI ÖRNEKLERİ
 • 2. SINIF TÜRKÇE 3. DERS KİTABI DOKU YAYINLARI
 • 2. SINIF DOKU YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 2
 • 2. SINIF DOKU YAYINLARI TÜRKÇE DERS KİTABI 1
 • 1. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI
 • 1. SINIF OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM DERS KİTABI MEB
 • 1. SINIF MATEMATİK 3. KİTAP
 • 1. SINIF MATEMATİK 2. DERS KİTABI
 • 1. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP
 • 2016-2017 DERS YILI DOSYALARI
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DÜZ YAZI L HARFİ YAZIMI
 • DÜZ YAZI E HARFİ YAZIMI
 • 1. SINIF DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 • DİK TEMEL HARFLER DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 • 2017-2018 İLKOKUL-ORTAOKUL DERS SAATLERİ ÇİZELGESİ
 • BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR / 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
 • 1. SINIF DİK TEMEL HARFLER DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • DİK TEMEL HARFLER DÜZENLİ ÇİZGİ ÇALIŞMASI
 • 2017-2018 İŞ GÜNÜ TAKVİMİ
 • 1. SINIF ÇİZGİ ÇALIŞMALARI
 • 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ
 • 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ
 • 1. SINIF TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ
 • 1. SINIF TOPLAMA İŞLEMİ
 • Z SESİ OKUMA METİNLERİ
 • Z SESİ YAZILIŞI
 • C SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF TÜRKÇE GÖRSEL OKUMA
 • 1. SINIF TÜRKÇE GÖRSEL OKUMA
 • 1. SINIF GÖRSEL OKUMA
 • 2. SINIF TÜRKÇE HİKAYE YAZMA
 • 2. SINIF GÖRSEL OKUMA
 • C SESİ METİNLERİ
 • Ş SESİ OKUMA METİNLERİ
 • C SESİ OKUMA METİNLERİ
 • D SESİ OKUMA METİNLERİ
 • D SESİ İLE İLGİLİ KELİMELER
 • M SESİ KELİME OLUŞTURMA
 • M SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • M SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • M SESİ OKUMA METİNLERİ
 • M SESİ KELİMELERİ
 • M SESİ HECE VE KELİMELER
 • Ş SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • D SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • Y SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • Y SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • Y SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • Ş SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • Ş SESİ HİSSETTİRME
 • D SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • D SESİ HİSSETTİRME
 • M SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • M SESİ HİSSETTİRME
 • Ü SESİ CÜMLE ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ CÜMLELERİ
 • S SESİ CÜMLELER
 • S SESİ METİNLERİ
 • S SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • Ü SESİ KELİMELER ETKİNLİĞİ
 • M SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • 3. SINIF MATEMATİK PARALARIMIZ
 • 4. SINIF TÜRKÇE YAZILISI
 • 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 3.YAZILI
 • 4. SINIF MİLLİ MÜCADELE
 • 1. SINIF ÖZEL İSİMLERİN YAZILIŞI ETKİNLİĞİ
 • 1. SINIF ÖZEL İSİMLER ETKİNLİĞİ
 • KELİMELERİN SONLARINA GELEN EKLER METİN ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF BENİM EŞSİZ YUVAM TEMASI SINAVI
 • 1. SINIF CANLILARIN YUVASI ETKİNLİĞİ
 • 1. SINIF BAŞARI BELGESİ 2016-2017
 • 1. SINIF OKUYORUM YAZIYORUM BELGESİ
 • Ü SESİ METİN OKUMA -CEVAPLAMA
 • 4.SINIF MATEMATİK 1. DÖNEM 3. YAZILI
 • 4. SINIF UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
 • 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • S SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • S SESİ KELİMELER ÇALIŞMA KAĞIDI
 • S SESİ HECE KELİME ÇALIŞMASI
 • Ü SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI
 • Ü SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • S SESİ HECE ETKİNLİKLERİ
 • S SESİ HİSSETTİRME
 • S SESİ HECE ÇALIŞMALARI
 • S SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • 2.SINIF 1. DÖNEM 2. TÜRKÇE SINAVI
 • 2.SINIF 1.DÖNEM 2. MATEMATİK YAZILISI
 • Ö SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • Ö SESİ CÜMLELER
 • 1. SINIF SESLERİ KELİME BULMACA ETKİNLİĞİ
 • ELAN - İTOBU-KIRÖSÜ Kelime Bulma Çalışması
 • Ö SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF Ö SESİ KELİME ÇALIŞMASI 2016-2017
 • 1.Sınıf Ö Sesi Hece Çalışması 2016-2017
 • 1. Sınıf Matematik Bir Basamaklı Sayılarda Toplama İşlemi Boyama Sayfası
 • Ö SESİ YAZMA ÇALIŞMALARI 2016
 • R SESİ HECE VE KELİMELER ÇALIŞMA SAYFASI
 • R SESİ KELİMELER ETKİNLİĞİ
 • R SESİ KELİME ÇALIŞMASI SAYFASI ETKİNLİKLERİ
 • R SESİ OKUMA METİNLERİ 2016-2017
 • R SESİ ÇALIŞMA SAYFASI
 • 4.SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK YAZILISI
 • R SESİ METİN ÇALIŞMASI 2016-2017
 • R SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • R SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • I SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • R SESİ YAZMA ÇALIŞMASI
 • I SESİ CÜMLE ÇALIŞMASI
 • I SESİ METİN ÇALIŞMASI
 • 1.SINIF I SESİ ETKİNLİKLERİ
 • 2.SINIF 1.DÖNEM MATEMATİK DEĞERLENDİRME
 • 4.SINIF FEN BİLİMLERİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • 4.SINIF FEN BİLİMLERİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER GEÇMİŞİMİ ÖĞRENİYORUM TESTİ
 • 4.Sınıf Matematik 1.Dönem 1. Yazılı Soruları
 • 3.SINIF MATEMATİK YAŞ PROBLEMLERİ
 • 4. SINIF TÜRKÇE 1. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
 • 1.SINIF MATEMATİK SAYI DOĞRUSUNDA TOPLAMA ETKİNLİĞİ
 • R SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • I SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • 1. SINIF MATEMATİK TOPLAMA İŞLEMİ ETKİNLİKLERİ
 • 4. SINIF TÜRKÇE 2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI
 • 1.SINIF SAYI DOĞRUSUNDA TOPLAMA İŞLEMİ
 • 4.SINIF MATEMATİK 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
 • 4.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILISI
 • I SESİ YAZMA ETKİNLİKLERİ
 • I SESİ HİSSETTİRME ÇALIŞMASI
 • 4.SINIF CÜMLENİN ÖGELERİ-ÖZNE BİLGİSİ ÇALIŞMA KAĞIDI
 • 2.SINIF MADDENİN HALLERİ ETKİNLİKLERİ
 • SAYI DOĞRUSUNDA ÇIKARMA İŞLEMİ
 • 20' DEN GERİYE SAYMA ETKİNLİKLERİ
 • K SESİ METİN ÇALIŞMASI-1
 • K SESİ CÜMLE OLUŞTURMA
 • K SESİ CÜMLELER
 • 2.SINIF ADLAR KONU ÖZETİ VE ÇALIŞMA SAYFASI
 • K SESİ HECE VE KELİME ÇALIŞMASI
 • K SESİ KELİME ÇALIŞMASI-2
 • 2.SINIF TÜRKÇE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABI-DOKU YAYINLARI
 • 1.SINIF 4 RAKAMI
 • K SESİ KELİME ÇALIŞMASI
 • ELAN-İTOBU CÜMLE OLUŞTURMA VE YAZMA
 • K SESİ HECE BİRLEŞTİRME
 • K SESİ HECE ÇALIŞMASI
 • K SESİ ÇALIŞMALARI
 • K SESİ HİSSETTİRME
 • 1.SINIF MATEMATİK ETKİNLİKLERİ
 • O SESİ HECE BİRLEŞTİRME
 • 2. Sınıf Ders Programı
 • 1.Sınıf İhtiyaç Listesi
 • 2.Sınıf 2016-17 İhtiyaç Listesi
 • 2016-2017 Yıllık Planlar