Ülkü Öğretmen Pinterest Icon        Ülkü Öğretmen Facebook Icon         

Cumhuriyet'in İlk Özel Okulu
 TED Koleji

TED KOLEJİ 

      Amblemindeki ayı Türk Bayrağı'ndan, eğitim sembolü olan meşalesini derneğin amacından alan, yıldızları ise ilk yönetim kurulunun beş üyesine duyulan saygı ve sevgiyi ölümsüzleştirmek amacı taşıyan TED KOLEJİ Cumhuriyet’imizin ilk özel okuludur.
      Öncelikli amacı; Türk çocukları için yabancı dil öğrenimi öngören okullar ve her çeşit kurslar açmak, kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla kendi başına okumaya imkân bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının okumalarını sağlamak olan "Türk Maarif Cemiyeti" 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur.
      Türkiye’nin modernleşmesi için eğitimin vazgeçilmez önemine inanmış olan Büyük Önder Atatürk, 1 Kasım 1925'de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimde hedeflenen seviyeye ulaşmak için özel girişimin çalışmalarına ihtiyaç olduğunu dile getirmiş ve topluma çağrıda bulunmuştur. Türk Eğitim Derneği, bu temel vizyon doğrultusunda, Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1939 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsü edinmiştir. İlk adı "Türk Maarif Cemiyeti" olan Derneğimiz, 1946 yılından itibaren, "Türk Eğitim Derneği" adı altında çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

      Dernek Tüzüğü’nün 2. maddesinde de ifade edildiği üzere, “Cumhurbaşkanı, Türk Eğitim Derneği’nin yüksek koruyucusudur.” Derneğimiz, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.

      Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır. Bu TAM EĞİTİM BURSU öğrencinin okul ücreti ile kalmayıp, öğrencinin harçlığına kadar düşünülmüştür.